Dane do wpłat:

IR-MAX Iryna Kovalchuk

Ul. Twórcza 65 m.2

03-289 Warszawa

13249000050000450076488524

W tytule należy wpisać numer zamówienia.