“Domek dla emocji”– Emocje na twarzach ludzi zmuszają dzieci do myślenia a kolorowe domki zachęcają do pracy. Pomoc jest nieco trudniejsza dla dzieci młodszych (poniżej 6 r.ż), w szczególności ciężko rozróżnić gdzie jest strach a gdzie zdziwienie. Jest to jednak doskonała forma do dyskusji co mogło się wydarzyć (praca na wyobraźni), co czuje dana osoba a dziecko może samo zinterpretować i przyporządkować według siebie gdzie mu dany obrazek pasuje.

Monika Kazaniecka